2010-11-24 13:58 #0 av: sissie

Michio Kaku förklarar hur forskarna kan förutspå hur framtiden kommer att se ut. Till viss del i alla fall.

Detta TV-program är från när Michiu Kaku var inbjuden till Queensborough och höll ett föredrag på en timme om framtiden.